Polisi Pengunaan

Selamat datang ke IAP - Inanam Auto Parts!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan Laman Web INANAM AUTO PARTS SDN BHD, yang terletak di https://inanamautoparts.com.

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan teruskan menggunakan IAP - Inanam Auto Parts jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Cookie:

Laman web ini menggunakan cookie untuk membantu memperibadikan pengalaman dalam talian anda. Dengan mengakses IAP - Inanam Auto Parts, anda bersetuju untuk menggunakan cookie yang diperlukan.

Cookie adalah fail teks yang diletakkan di cakera keras anda oleh pelayan laman web. Cookie tidak boleh digunakan untuk menjalankan program atau menghantar virus ke komputer anda. Cookie diberikan secara unik kepada anda dan hanya boleh dibaca oleh pelayan laman web dalam domain yang mengeluarkan Cookie kepada anda.

Kami mungkin menggunakan Cookie untuk mengumpul, menyimpan, dan mengesan maklumat untuk tujuan statistik atau pemasaran untuk mengendalikan laman web kami. Anda mempunyai kemampuan untuk menerima atau menolak Cookie pilihan. Terdapat beberapa Cookie yang diperlukan yang diperlukan untuk pengendalian laman web kami. Cookie ini tidak memerlukan persetujuan anda kerana mereka sentiasa berfungsi. Sila ambil perhatian bahawa dengan menerima Cookie yang diperlukan, anda juga menerima Cookie pihak ketiga, yang mungkin digunakan melalui perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga jika anda menggunakan perkhidmatan tersebut di laman web kami, sebagai contoh, tetingkap paparan video yang disediakan oleh pihak ketiga dan disatukan ke dalam laman web kami.

Lesen:

Melainkan dinyatakan sebaliknya, INANAM AUTO PARTS SDN BHD dan/atau pemegang lesennya memiliki hak milik intelek untuk semua bahan di IAP - Inanam Auto Parts. Semua hak milik intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengaksesnya dari IAP - Inanam Auto Parts untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • Menyalin atau menerbitkan semula bahan dari IAP - Inanam Auto Parts

 • Mengedarkan, menyewa, atau mengehadkan bahan dari IAP - Inanam Auto Parts

 • Menggandakan atau menyalin bahan dari IAP - Inanam Auto Parts

 • Menyebarkan kandungan dari IAP - Inanam Auto Parts

 • Perjanjian ini akan bermula pada tarikh ini.

Bahagian-bahagian laman web ini memberikan peluang kepada pengguna untuk memuat naik dan bertukar pendapat dan maklumat dalam sesetengah bahagian laman web. INANAM AUTO PARTS SDN BHD tidak menyaring, mengedit, menerbitkan atau menilai Komen sebelum kehadiran mereka di laman web. Komen tidak mencerminkan pandangan dan pendapat INANAM AUTO PARTS SDN BHD, ejennya, dan/atau rakan kongsi. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat individu yang memuat naik pandangan dan pendapat mereka. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, INANAM AUTO PARTS SDN BHD tidak akan bertanggungjawab terhadap Komen atau sebarang liabiliti, kerosakan, atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau dialami akibat penggunaan dan/atau penulisan dan/atau penampilan Komen di laman web ini.

INANAM AUTO PARTS SDN BHD berhak untuk memantau semua Komen dan mengeluarkan mana-mana Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menghina, atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan mewakili bahawa:

 • Anda berhak untuk memuat naik Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan kebenaran yang diperlukan untuk berbuat demikian;

 • Komen tidak menyerang mana-mana hak milik intelek, termasuk tanpa had hak cipta, paten, atau tanda dagangan pihak ketiga;

 • Komen tidak mengandungi sebarang kandungan yang memfitnah, menghina, mengguris hati, tidak senonoh, atau tidak sah, yang merupakan penyerangan privasi.

 • Komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau perundingan atau menjalankan aktiviti komersial atau aktiviti yang tidak sah.

 • Anda dengan ini memberikan INANAM AUTO PARTS SDN BHD lesen tidak eksklusif untuk menggunakan, menggandakan, mengedit dan memberi kuasa kepada pihak lain untuk menggunakan, menggandakan, dan mengedit sebarang Komen anda dalam apa-apa bentuk, format, atau media.

Penghubung ke Kandungan kami:

Organisasi berikut boleh menghubungkan ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis sebelumnya:

 • Agensi kerajaan;

 • Enjin carian;

 • Organisasi berita

Pengedar direktori dalam talian boleh menghubungkan ke Laman Web kami dengan cara yang sama seperti mereka menghubungkan ke Laman Web perniagaan yang disenaraikan lain; dan

Perniagaan Berakreditasi Sistem Keseluruhan kecuali pertubuhan bukan untung, pusat membeli amal, dan kumpulan pengumpulan dana amal yang mungkin tidak menghubungkan ke laman web kami.

Organisasi-organisasi ini boleh menghubungkan ke laman utama kami, ke penerbitan, atau kepada maklumat Laman Web lain selama mana pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara menipu; (b) tidak menimbulkan persangkaan palsu tentang penajaan, sokongan, atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan/atau perkhidmatan yang dimilikinya; dan (c) sesuai dalam konteks laman pihak yang menghubungkan.

Kami mungkin mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain dari jenis organisasi berikut:

 • Sumber maklumat pengguna dan/atau perniagaan yang diketahui secara umum;

 • Laman komuniti Dot.com;

 • Persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;

 • Pengedar direktori dalam talian;

 • Portal Internet;

 • Firma perakaunan, undang-undang, dan perundingan; dan

 • Institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan pautan dari organisasi-organisasi ini jika kami memutuskan bahawa:

(a) pautan itu tidak akan menjadikan kami kelihatan tidak baik kepada diri kami sendiri atau kepada perniagaan berakreditasi kami

(b) organisasi itu tidak mempunyai rekod negatif dengan kami

(c) faedah kepada kami daripada keterlihatan pautan menggantikan ketiadaan INANAM AUTO PARTS SDN BHD

(d) pautan itu berada dalam konteks maklumat sumber am.

Organisasi-organisasi ini boleh menghubungkan ke laman utama kami selama mana pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara menipu; (b) tidak menimbulkan persangkaan palsu tentang penajaan, sokongan, atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatan yang dimilikinya; dan (c) sesuai dalam konteks dan format kandungan laman pihak yang menghubungkan.

Jika anda merupakan salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk menghubungkan ke laman web kami, anda perlu memberitahu kami dengan menghantar e-mel kepada INANAM AUTO PARTS SDN BHD. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL laman web anda, senarai URL dari mana anda berniat untuk menghubungkan ke Laman Web kami, dan senarai URL di laman web kami yang ingin anda hubungkan. Tunggu 2-3 minggu untuk mendapatkan respons.

Organisasi yang diluluskan boleh menghubungkan ke Laman Web kami seperti berikut:

 • Dengan menggunakan nama korporat kami; atau

 • Dengan menggunakan lokasi sumber uniform yang dihubungkan; atau

 • Menggunakan keterangan lain tentang Laman Web kami yang dihubungkan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan di laman pihak yang menghubungkan.

 • Tiada penggunaan logo INANAM AUTO PARTS SDN BHD atau seni lain yang akan dibenarkan untuk menghubungkan kecuali perjanjian lesen tanda dagangan.

Liabiliti Kandungan:

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang dibangkitkan di Laman Web anda. Tiada pautan yang sepatutnya muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, tidak senonoh, atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menganjurkan pelanggaran atau pelanggaran lain hak pihak ketiga.

Penyimpanan Hak:

Kami berhak meminta anda mengeluarkan semua pautan atau pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda bersetuju untuk segera mengeluarkan semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk mengubah terma dan syarat ini dan dasar penghubungan pada bila-bila masa. Dengan berterusan menghubungkan ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikuti terma dan syarat penghubungan ini.

Penghapusan pautan dari laman web kami:

Jika anda menjumpai pautan apa pun di Laman Web kami yang mengganggu kerana sebab apa pun, anda bebas untuk menghubungi dan memberitahu kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengeluarkan pautan, tetapi kami tidak berkewajiban untuk melakukannya atau untuk memberi respons kepada anda secara langsung.

Kami tidak menjamin bahawa maklumat di laman web ini adalah betul. Kami tidak menjamin kelengkapannya atau ketepatannya, dan kami juga tidak berjanji untuk memastikan laman web ini tetap tersedia atau bahawa bahan di laman web ini sentiasa dikemaskini.

Penafian:

Dalam maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami mengecualikan semua perwakilan, jaminan, dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

Menghadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;

Menghadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau pengwajaran palsu;

Menghadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa-apa cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan; atau

Mengecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Pembatasan dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Bahagian ini dan di tempat lain dalam penafian ini:

(a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian ini, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort, dan untuk pelanggaran tugas undang-undang.

Selagi laman web dan maklumat dan perkhidmatan di laman web ini disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan apa pun.